Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn công tác biên soạn tài liệu giảng dạy

(Thời gian cập nhật: 15:09 17/05/2024)

Sáng ngày 08/5/2024, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Tập huấn công tác biên soạn tài liệu giảng dạy, hình thức trực tiếp trực tuyến với sự tham gia của gần 200 viên chức, người lao động đến từ các Viện/Khoa/Trung tâm thuộc Trường dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng.

Buổi tập huấn này nhằm giới thiệu, hướng dẫn cách thức triển khai công tác biên soạn tài liệu giảng dạy, đăng ký xuất bản (có chỉ số ISBN) với nhà xuất bản, qua đó đẩy mạnh phục vụ nhu cầu biên soạn và xuất bản tài liệu giảng dạy của các giảng viên và người lao động.

Phát biểu tại buổi tập huấn, PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao tầm quan trọng của công tác biên soạn tài liệu giảng dạy, theo đó cần được chú trọng đảm bảo chất lượng cả về nội dung và hình thức.

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn đề nghị các Viện/Khoa/Trung tâm, Bộ môn và giảng viên, viên chức, người lao động bên cạnh hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học cần đầu tư cho công tác biên soạn tài liệu giảng dạy, nhất là đối với các học phần trong chương trình đào tạo đã được phê duyệt.

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, tài liệu giảng dạy là một trong những yếu tố để đánh giá, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo trong nước và quốc tế; đồng thời qua đó góp phần phát triển nguồn tài liệu tại Trung tâm Thông tin – Thư viện của Nhà trường.

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn – Phó Hiệu trưởng phát biểu tại buổi tập huấn

Tiếp đến, PGS. TS. Đặng Xuân Kiên, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đã trình bày, chia sẻ, giới thiệu các quy định của Nhà nước, của Trường liên quan đến công tác biên soạn tài liệu giảng dạy và quy trình thực hiện.

PGS. TS. Đặng Xuân Kiên trình bày các nội dung tập huấn

Sau khi nghe phần trình bày, viên chức, người lao động tham gia tập huấn đã được nghe phổ biến, chia sẻ thông tin và hướng dẫn các quy trình thực hiện công tác biên soạn tài liệu giảng dạy. Các giảng viên đưa ra các câu hỏi, vướng mắc, nội dung cần làm rõ khi thực hiện biên soạn tài liệu giảng dạy và PGS. TS. Đặng Xuân Kiên trả lời, giải đáp các nội dung liên quan.

Viên chức, người lao động tham gia tập huấn

Buổi tập huấn đã giúp cho các viên chức, người lao động nắm vững, hiểu rõ các quy định của Nhà nước, của Nhà trường và các quy trình thực hiện khi tham gia biên soạn tài liệu giảng dạy. Với kết quả tốt đẹp của buổi tập huấn, chất lượng, hiệu quả công tác biên soạn tài liệu giảng dạy trong thời gian tới được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường./.

(Tin và ảnh: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế)