Chương trình học bổng

Học bổng Thạc sỹ, NCS tại Hàn Quốc  (hạn chót 26.05.2023)  

Học bổng Chính Phủ Liên bang Nga (đang nhận hồ sơ)  

Học bổng Chính Phủ Úc (đang nhận hồ sơ)  

Học bổng Chính Phủ Ấn Độ (đang nhận hồ sơ)  

Học bổng Chính Phủ Kazakhstan (đang nhận hồ sơ)  

Học bổng BIC (đang nhận hồ sơ)

Học bổng DAAD tại CHLB Đức (đang nhận hồ sơ)\