Danh sách đề tài NCKH cấp trường năm 2021

(Thời gian cập nhật: 09:47 27/02/2023)
TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị
1 KH1830 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy lọc dầu bôi trơn di động cho động cơ diesel trong phòng thực hành máy tàu thủy TS. Lê Văn Vang Viện Hàng hải
2 KH1838 Nghiên cứu đánh giá nhận thức của người dân về hành vi xả rác nơi công cộng và đề xuất giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường và giảm ngập ThS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc Viện Nghiên cứu Môi trường & Giao thông
3 KH1839 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, nhận thức của người dân trong việc sử dụng và thải bỏ các sản phẩm nhựa dùng một lần, đề xuất giải pháp hướng đến tiêu dùng bền vững ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hiền Viện Nghiên cứu Môi trường & Giao thông
4 KH1901 Áp dụng máy học sâu trong nhận diện sinh viên học hộ và thi hộ ThS Lê Quốc Tuấn Khoa Công nghệ thông tin
5 KH1902 Nghiên cứu giải pháp khai thác dữ liệu hành trình GPS hướng tới phát hiện hành trình bất thường trong vận tải. TS Lê Văn Quốc Anh Khoa Công nghệ thông tin
6 KH1905 Nghiên cứu sử dụng phụ gia Tafpack-Premium để cải thiện khả năng kháng lún vệt bánh xe của hỗn hợp bê tông nhựa TS Nguyễn Văn Long Khoa Công trình Giao thông
7 KH1908 Nghiên cứu cải thiện các chỉ tiêu cơ lý của xỉ thép khu vực Bà Rịa – Vũng tàu để xây dựng đường ô tô TS. Mai Hồng Hà Khoa Công trình Giao thông
8 KH1915 Mối liên hệ giữa BIM và công tác nghiệm thu hàng ngày trên công trường TS Đặng Thị Trang Khoa Kỹ thuật Xây dựng
9 KH1916 Phân Tích nhiệt thủy hóa xi măng trong kết cấu bê tông mới đổ dùng phần tử hữu hạn hydrid TS Phạm Tiến Cường Khoa Kỹ thuật Xây dựng
10 KH1920 Dùng máy học sâu phân tích quan điểm người dùng các trang fanpage của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM ThS. Đặng Nhân Cách Trung tâm dữ liệu & Công nghệ thông tin
11 KH1923 Nghiên cứu đặc tính của quá trình cháy và phát thải của động cơ xăng khi sử dụng hỗn hợp nhiên liệu 2.5-dimethylfuran và xăng RON95 ThS Nguyễn Danh Chấn Viện Cơ khí
12 KH1938 Đánh giá tác động và hiệu quả của quá trình nhiệt phân nhựa phế thải thành năng lượng bằng kỹ thuật đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) sử dụng phần mềm Simapro PGS.TS Phạm Thị Anh Viện Nghiên cứu Môi trường & Giao thông
13 DT21001 Chuyển đổi số gắn liền với nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ chí Minh ThS. Nguyễn Thị Hồng Tập thể lãnh đạo