Đề tài NAFOSTED

TT Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Năm hoàn thành Tình trạng Hồ sơ
1 107.01-2019.34
(28-Cơ hoc)
Nghiên cứu khả năng chịu kéo động và khả năng kháng ăn mòn của bê tông tính năng cao gia cường cốt sợi sử dụng trong kết cấu công trình bảo vệ bờ biển TS. Trần Ngọc Thanh 2022 Hoàn thành
2 107.03-2019.338 Phát triển mô hình số sử dụng phương trình Boussinesq mô phỏng sóng tràn qua đê mái nghiêng TS. Vũ Văn Nghi Đang thực hiện
3 107.04-2020.31 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thi công hầm bằng Tunnel Boring Machine đến chuyển vị của đất và biến dạng của nhà cửa trong tuyến số 1 Bến Thành – Suối Tiên TS. Lê Thanh Bình Đang thực hiện
4 107.01-2020.32 Nghiên cứu khả năng chịu tác động đồng thời của tải trọng công trình và tải trọng nhiệt độ tăng nhanh tương tự lửa cháy lên kết cấu dầm BTCT gia cường bằng vật liệu composite sợi carbon để ứng dụng trong đánh giá khả năng chịu cháy của kết cấu dầm BTCT gia cường bằng vật liệu composite sợ carbon trong công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp TS. Nguyễn Phi Long Đang thực hiện