Học bổng GMP của NF-IAMU dành cho Giảng viên

(Thời gian cập nhật: 16:16 21/03/2023)

Mục đích chương trình: hỗ trợ giảng viên của các trường đại học thành viên IAMU, những người có tiềm năng triển khai Sáng kiến Chuyên gia hàng hải toàn cầu (GMP) và thực hiện nghiên cứu để hỗ trợ các mục tiêu của sáng kiến.

Trị giá học bổng: tối đa 100,000 USD tương đương 2.3 tỷ VNĐ gồm: học phí và sinh hoạt phí cho khóa học nghiên cứu sinh (NCS) trong tối đa 5 năm.

Quy trình nộp hồ sơ và hạn chót:

  1. Gửi email đăng ký về Phòng KH & HTQT (khhtqt@ut.edu.vn): 30.03.2023
  2. Nộp tất cả các hồ sơ còn lại: 30.09.2023
  • Mẫu đăng ký và Thư động lực: tải form
  • Thư giới thiệu của 2 người
  • Thư mời nhập học chương trình NCS
  • Đề cương nghiên cứu của đề tài làm NCS
  • Kế hoạch học tập cá nhân
  • Dự trù kinh phí: tải form
  • Hồ sơ cá nhân: điểm trung bình tích lũy (GPA); chứng chỉ tiếng Anh C1 (IELTS 7.0 hoặc TOEFL 96+); thư mời nhập học khóa NCS của 1 trường thành viên IAMU; ít nhất 2 năm kinh nghiệm giảng dạy về chuyên ngành hàng hải hoặc liên quan, thành tích nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm thực tế về hàng hải
  1. Nhận kết quả xét duyệt: tháng 12/2023.