Hội thảo với trường RUT-MIIT (Nga)

(Thời gian cập nhật: 16:24 06/03/2023)

Ngày 12/10/2018, tại Matxcova, Liên bang Nga, đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và ĐH Giao thông vận tải Liên bang Nga (RUT-MIIT) về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Năm 2020, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh kết hợp cùng Đại học Giao thông vận tải Liên bang Nga (MIIT) đã tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về giao thông vận tải với chủ đề “Các vấn đề cấp thiết trong phát triển hạ tầng giao thông vận tải”.

Tiếp nối chương trình hợp tác này, hội thảo lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 28/02/2023 tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

Thông tin chi tiết về chương trình agenda, vui lòng xem file:

Download PowerPoint presentation tại đây: