Quỹ nghiên cứu AUAP 2023

(Thời gian cập nhật: 14:10 25/05/2023)

Quỹ nghiên cứu AUAP 2023 kêu gọi nộp đề cương nghiên cứu

Hiệp hội các trường đại học châu Á và Thái Bình Dương (AUAP) hỗ trợ và thúc đẩy tăng cường hợp tác cùng có lợi giữa các tổ chức giáo dục trong các lĩnh vực. Sáng kiến tài trợ nghiên cứu là minh chứng cho việc thực hiện sứ mệnh của AUAP: Thúc đẩy văn hóa chất lượng, đổi mới và nghiên cứu trong các lĩnh vực giáo dục đại học ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương.

Mục tiêu của Quỹ AUAP cho việc nâng cao năng lực nghiên cứu là đảm bảo sự hợp tác nghiên cứu, cơ sở kết nối mạng, tính di động, v.v., giữa các tổ chức thành viên của AUAP. Sáng kiến này được thực hiện để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng văn hóa nghiên cứu và thực hiện các dự án nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực của các Viện/Trường đại học thành viên và không phải thành viên AUAP.

Khoản tiền được tài trợ: cao nhất 5000 USD.

Các lĩnh vực có thể nộp đơn xin tài trợ:

 Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.
 Chiến lược quốc tế hóa và hợp tác bền vững.
 Chiến lược liên kết ngành-học viện.
 Đột phá công nghệ trong giáo dục đại học.
 Mô hình/Chiến lược lãnh đạo hiệu quả.
 Sáng tạo/Thực tiễn tốt nhất để giải quyết các vấn đề thực tế.
 Thực tập và chiến lược vị trí nghề nghiệp của sinh viên.
 Chiến lược/mô hình nghiên cứu hợp tác.
 Biến đổi khí hậu.
 Khác (Vui lòng nêu rõ)

Thời gian tài trợ cho nghiên cứu: Đề cương nghiên cứu được thiết kế cho dự án kéo dài từ 6 tháng cho đến 1 năm.

Hình thức đăng ký và hồ sơ cần nộp:

  • Hình thức đăng ký: điền form và gửi trực tiếp form sau khi điền qua link
  • Hồ sơ đăng ký (tải form) được điền đầy đủ.
  • Thư ủy quyền (tải form) có chữ ký hợp lệ của  Hiệu trưởng.
  • CV của Trưởng nhóm nghiên cứu
  • Lệ phí đăng ký: 200 USD (nộp chứng nhận đã chuyển khoản lệ phí đăng ký.
  • Nhóm tác giả của đề cương nghiên cứu được tuyển chọn sẽ phải trình bày kết quả của đề tài tại hội nghị AUAP vào tháng 11 năm 2025 diễn ra tại Trường Đại học Jagran Lakecity, Bhopal , Ấn Độ.

Hạn chót nộp hồ sơ: 23h giờ Bangkok Thái Lan, ngày 15.12.2023

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download