Hội nghị CTST-2023 (KHCN GTVT lần thứ V toàn quốc 2023)

(Thời gian cập nhật: 22:04 22/03/2023)

Hướng đến Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (18/5/1988 – 18/5/2023) và 60 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/1963), Nhà Trường thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải lần thứ V năm 2023 (CTST 2023).

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web chính của hội nghị: https://ctst2023.ut.edu.vn/

Gửi bài báo tham gia hội nghị qua hệ thống easychair tại đây: https://easychair.org/conferences/?conf=ctst2023

Kế hoạch Số 38/KH-ĐHGTVT về Tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ năm 2023, tải file

Thông báo Số 99/TB-ĐHGTVT về Viết bài cho Hội nghị Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải năm 2023, tải file

Call for papers, tải file

Template bài báo, tải file