Học bổng GMP (NF-IAMU)

Tại Đại hội đồng thường niên kỷ niệm lần thứ 20 được tổ chức vào tháng 10 năm 2019, Tiến sĩ Yohei Sasakawa – Chủ tịch danh dự của IAMU, đã tuyên bố thành lập Chương trình học bổng của Hiệp hội các trường đại học hàng hải quốc tế (NF-IAMU) của Quỹ Nippon dành cho giảng viên và sinh viên các trường đại học thành viên IAMU.