Học bổng GMP của NF-IAMU dành cho Sinh viên

(Thời gian cập nhật: 15:41 21/03/2023)

Mục đích chương trình: hỗ trợ sinh viên của các trường đại học thành viên IAMU, những người có tiềm năng trở thành Chuyên gia hàng hải toàn cầu (GMP).

Trị giá học bổng: tối đa 5,000 USD tương đương 110 triệu VNĐ, gồm: học phí cho khóa học trong 2 năm. Nếu khóa học không có học phí, sinh viên sẽ nhận được một khoản sinh hoạt phí cố định.

Quy trình nộp hồ sơ và hạn chót:

  1. Gửi email đăng ký về Phòng KH & HTQT (khhtqt@ut.edu.vn): 30.03.2023
  2. Nộp Mẫu đăng ký và Thư động lực, tải form: 01.04.2023
  3. Nộp tất cả các hồ sơ còn lại: 31.05.2023
  • 1 thư giới thiệu
  • Hồ sơ cá nhân: điểm trung bình tích lũy (GPA); chứng chỉ tiếng Anh B2 (IELTS 6.5 hoặc TOEFL 79-93 hoặc TOEIC 600); giấy xác nhận sinh viên của Trường; các hoạt động ngoại khóa đã & đang tham gia (nếu có)
  1. Nhận kết quả xét duyệt: 01.07.2023.