Liên hệ

Quý thầy cô và các bạn sinh viên có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau:

PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ: Cơ sở chính Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Điện thoại: 028 3803 5341

Email: khhtqt@ut.edu.vn

Để nhận được thông tin và hướng dẫn chi tiết, Quý thầy cô và các bạn sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp với người phụ trách của từng công việc.