Đối tác quốc tế

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đã tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế bao gồm luân chuyển giảng viên và sinh viên, giáo dục xuyên quốc gia, hợp tác nghiên cứu, hội thảo quốc tế và các sự kiện văn hóa nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục đại học và tạo động lực đổi mới trong quan hệ đối tác quốc tế của Nhà Trường.

Trường có mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức chính phủ và phi chính phủ như: Hội đồng Anh (Vương quốc Anh), DAAD (Đức), Nuffic-Neso (Hà Lan), Erasmus+, …

Các lĩnh vực ưu tiên hợp tác quốc tế là hàng hải, hậu cần, kỹ thuật giao thông, kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật điện, công nghệ thông tin, v.v.

Trường là thành viên chính thức của:

  • Hiệp hội Giáo dục và Đào tạo Hàng hải Toàn cầu (GlobalMET);
  • Hiệp hội quốc tế các trường đại học hàng hải (IAMU);
  • Hiệp hội các trường đại học quốc tế (IAU);
  • Diễn đàn các trường Đại học Hàng hải và Nghề cá Châu Á (AMFUF);
  • Diễn đàn Hiệu trưởng Đại học Châu Á (AUPF);