Danh mục sách chuyên khảo từ năm 2019 đến năm 2021

(Thời gian cập nhật: 10:32 15/05/2024)
TT Tên Sách chuyên khảo Môn học phần Đối tượng sự dụng Tác giả Năm hoàn thành Đơn vị
1 Kỹ thuật điều khiển hiện đại :Matlab và ứng dụng Điều khiển phi tuyến – thích nghi ĐH-SĐH PGS.TS Đặng Xuân Kiên 2019 Khoa Điện – ĐTVT
2 Nhiên liệu và giải pháp tiết     kiệm nhiên liệu cho tàu thủy Định mức nhiên liệu và giải pháp tiết kiệm nhiên liệu cho đội tàu biển VN SĐH TS. Hoàng Anh Tuấn (cb). TS. Lê Văn Vang, TS. Phạm Văn Việt 2020 Viện Hàng hải-Viện Cơ khí
3 Lý thuyết và ứng dụng phổ Fourier và phổ phản ứng trong tính toán động đất Thiết kế chống động đất, Cơ học kết cấu hầm, Kết cấu thép… ĐH TS. Nguyễn Anh Tuấn
TS. Nguyễn Trọng Tâm,
TSKH E.N. Kubatsky
2021 Viện Xây dựng (Khoa Công trình giao thông)