Hội thảo khoa học về Luật Biển quốc tế (Ngày 17/5/2024)

(Thời gian cập nhật: 17:30 07/05/2024)

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ LUẬT BIỂN QUỐC TẾ
EMERGING THREATS TO MARITIME SECURITY IN THE EAST SEA:
LEGAL PERSPECTIVES, PRACTICAL OBSERVATION, ANALYSIS AND POTENTIAL DETERRENCE

 Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học về Luật Biển quốc tế với chủ đề:

Emerging Threats to Maritime Security in The East Sea: Legal Perspectives, Practical Observation, Analysis and Potential Deterrence”

Thời hạn gửi bài: Đến hết 10/4/2024.

Link gửi bài (gửi qua easychair): https://easychair.org/my/conference?conf=lsc20240

Mẫu template bài báo: LSC-2024_Template-of-Proceedings

Ngày hội thảo: 17/5/2024.

Địa điểm tổ chức : Hội trường Hội nhập, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở Bình Thạnh).

Mọi trao đổi liên quan đến Hội thảo, vui lòng liên hệ: ThS. Trần Thị Anh Thơ – Phó trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (anhtho.tran@ut.edu.vn).

Chi tiết vui lòng truy cập website: https://lsc2024.ut.edu.vn/